Műhelytalálkozó 2012. április 27. PDF Nyomtatás E-mail
Hírek
Írta: Markó Alexandra   
2013. augusztus 14. szerda, 09:09

A műhelytalálkozó témája az afáziás nyelvhasználat, az előadó Svindt Veronika doktorandusz (ELTE Magyar nyelvtudományi doktori program) volt.

 Az előadás két témát, két kutatást mutatott be, ezek összefoglalója alább olvasható.

 Kompenzációs stratégiák szerepe és működése afáziában
Az afáziás személyek a mindennapi kommunikációt megnehezítő nyelvi korlátozottságukat rendkívüli kreativitással képesek kompenzálni. A pragmatikai szempontú és a neuropszichológiai terápiák is nagy hangsúlyt helyeznek a páciens sikeres nyelvi tevékenységét segítő egyéni kompenzációs stratégiák támogatására. Előadásomban ezen stratégiák kialakulásának és működésének feltételeit, kognitív alapjait és korlátait, valamint megjelenési formáit vizsgálom afáziás személyek spontán beszédének elemzésén keresztül.      

 Mit árul el az afáziás nyelvhasználat a diskurzusjelölőkről?
A tudományos diskurzusban is gyakran töltelékszónak minősített diskurzusjelölőkről az afáziás beszédprodukció olyan információkkal szolgálhat, amelyek a nem patológiás spontán beszéd vizsgálatával nem, vagy csak nehezen igazolhatóak. Előadásomban hat, különböző afáziatípussal rendelkező afáziás személy videóra rögzített spontán beszédét elemzem a diskurzusjelölők előfordulása, gyakorisága és funkciója szempontjából. A hát, tehát, akkor, így, ilyen, szóval, azért, tényleg jelölők jellemzőit mutatom be a 3 órás korpusz adatai alapján.       

Módosítás dátuma: 2013. augusztus 14. szerda, 09:12
 
Spontánbeszéd-kutató műhely, Powered by Joomla!