MEGJELENT A BESZÉD – KUTATÁS – ALKALMAZÁS SOROZAT MÁSODIK KÖTETE!
Ajánlott irodalom

Megjelent a Beszéd – Kutatás – Alkalmazás sorozat második kötete!

Az ELTE READER Beszéd – Kutatás –Alkalmazás sorozatában megjelent

Bóna Judit: A spontán beszéd sajátosságai az időskorban

című könyve.

A 20. századot az idősek évszázadának is nevezték, hiszen az átlagéletkor az 1900-as évek előtti időszakhoz képest mintegy a kétszeresére nőtt, az idős korosztály aránya a modern társadalmakban folyamatosan emelkedik. A természetes öregedés során is számos fizikai, fiziológiai és pszichés változás következik be a szervezetben, amely a szóbeli kommunikációban is megnyilvánul. A jelen kötet bemutatja, milyen – a beszédet érintő – biológiai változások következnek be az időskorban, majd ezeknek a beszédtervezésben, a szupraszegmentális és a szegmentális hangszerkezetben megjelenő sajátosságairól ír. megtudhatjuk továbbá azt is, hogy hogyan vélekednek a saját és a fiatalok beszédéről az idősek, illetve mit gondolnak a fiatalok az idősek beszédéről. Az időskori beszéd vizsgálatának eredményei mind tudományos, mind társadalmi szempontból hasznosíthatók. Fontos szerepet játszhatnak a klinikumban, a beszédtechnológiai alkalmazásokban és a kriminalisztikai célú beszédelemzésekben is. A kötet tehát hasznos olvasmány lehet a nyelvészet különböző területeivel foglalkozóknak, a gyógypedagógusoknak, a logopédusoknak, a beszédtechnológiával foglalkozó mérnököknek és mindenkinek, aki idősekkel foglalkozik, illetve egyszer maga is idős lesz.

A könyv ingyenesen letölthető innen.

A sorozatban eddig megjelent:

Markó Alexandra: Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben

Előkészületben:

Horváth Viktória: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben

 
Spontánbeszéd-kutató műhely, Powered by Joomla!